Dział z prądem AC

Drugi dział, w którym zawarte są zagadnienia z prądem przemiennym. Łącznie z działem DC jest już 10 najważniejszych problemów, które są niezbędne przy dobrej znajomości teorii obwodów.

Poniżej zawartość rozdziałów w ramach AC:

1. Wstęp do prądu AC. Podstawy teorii sygnałów

 • definicja prądu przemiennego, sygnału
 • charakterystyka sygnałów sinusoidalnych
 • skrótowo o układach SLS i BIBO

2. Liczby zespolone w teorii obwodów

 • definicja liczby zespolonej
 • podstawowe własności
 • wykorzystanie liczb zespolonych w elektrotechnice

3. Metoda symboliczna | Impedancja i reaktancja elementów RLC

 • definicja metody symbolicznej
 • podstawowe operacje w metodzie symbolicznej
 • definicja reaktancji, impedancji dla elementów RLC
 • przykłady zastosowania w/w metody

4. Moc pozorna, bierna i czynna

 • definicje: moc czynna, moc bierna, moc czynna
 • współczynnik mocy
 • trójkąt mocy
 • moc w ujęciu symbolicznym
 • schemat dopasowania odbiornika do źródła

5. Transformata Laplace’a. Metoda operatorowa

 • definicja transformacji Laplace’a
 • definicja funkcji Heaviside’a (skok jednostkowy)
 • tabelka z transformatami
 • transmitancja układu
 • schematy operatorowe dla RLC
 • stany nieustalone
 • przykłady analizy obwodów w ujęciu operatorowym

Przejdź dalej >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *