Modulacja PSK, QPSK – Cykl Modulacje Cyfrowe cz 2.

Modulacja PSK to rodzaj modulacji cyfrowej, w której reprezentacja danych odbywa się poprzez dyskretne zmiany fazy fali nośnej. Kluczowanie fazy (PSK). W przypadku PSK zmieniana jest faza sygnału. Istnieją dwie podstawowe metody wykorzystania fazy sygnału w ten sposób:

  •  Poprzez kodowanie danych wprost za pomocą fazy, w tym przypadku demodulator musi mieć dostęp do sygnału odniesienia.
  • Poprzez kodowanie danych za pomocą zmian fazy, czyli metodą różnicową, wtedy niepotrzebny jest sygnał odniesienia.

Najlepszą metodą prezentacji działania PSK jest diagram konstelacyjny. Diagram umieszczony jest w układzie liczb zespolonych. Oś liczb rzeczywistych przedstawia składową synfazową, natomiast oś liczb urojonych kwadraturową. Amplituda każdego punktu na osi synfazowej jest używana do modulacji sygnału cosinus, amplituda drugiej osi moduluje sygnał sinus (lub odwrotnie).

W przypadku PSK, punkty na diagramie rozmieszczane są równomiernie na okręgu, co pozwala osiągnąć maksymalną odległość między fazami i tym samym najmniejsze prawdopodobieństwo błędu. Ponieważ punkty są umieszczone na okręgu, transmitowane są z tą sama energią, a co za tym idzie amplitudy sygnałów sinus i cosinus również są takie same. Przykład PSK to QPSK – (ang. Quadrature Phase-Shift Keing), w którym używa się czterech faz.

Lista Tematów w Cyklu Modulacje Cyfrowe:

  1. Modulacja ASK
  2. Modulacja PSK, QPSK
  3. Modulacja FSK
  4. Modulacja QAM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *